Enkele standaard

in die geval van die inkomste wat verkry is in Duitsland vir kuns, atletiek, kuns, vermaak-of soortgelyke optredes, insluitend inkomste uit ander dienste, verwante dienste, ongeag van wie die inkomste toeval (§ nege-en-veertig, paragraaf een, nommer twee en vier, en), tensy dit is inkomste uit werk, een paragraaf, sin een, nommer een, is reeds onderhewig aan die aftrekking van lone op grond van § agt-en-dertig, in die geval van die inkomste uit die plaaslike uitbuiting van die optredes in die sin van die nommer een (§ nege-en-veertig, paragraaf een, nommer twee tot vier en), in die geval van die inkomste